Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24 Ekim 2018 tarihli ve 30575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181024-25.pdf