Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Belediye Paylarından Yapılan Kesintiler Durduruldu

Belediye Paylarından Yapılan Kesintiler Durduruldu

Belediyelerin kamuya olan borçları (vergi, SGK, İller Bankası vs.), genel bütçe vergi gelirlerinden (GBVG) aldıkları paylardan kesilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

01/06/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:1132) ile SGK’ya olan borçlar hariç olmak üzere belediyelerin kamuya ait borçlarından yapılan kesintiler 2019 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayacak şekilde 4 ay süreyle durduruldu.

Karara göre belediyelerin SGK’ya olan borçları ise geçmiş dönem borcu olan belediyeler için % 40, diğer belediyeler için ise %25 oranından kesilmeye devam edilecektir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190601-14.pdf