Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 31/12/2018 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar

Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 31/12/2018 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar

31/12/2017 Tarihinden Önce Yapılmış Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresinin 31/12/2018 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 257), 31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181031-1.pdf