Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Borç Kesintileri Seçimlere Kadar Durduruldu

Borç Kesintileri Seçimlere Kadar Durduruldu

1542960586

Belediyelerin kamuya olan borçları (vergi, SGK, İller Bankası vs.), genel bütçe vergi gelirlerinden (GBVG) aldıkları paylardan kesilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile SGK’ya olan borçlar hariç olmak üzere belediyelerin kamuya ait borçlarından yapılan kesintiler 2018 yılı Kasım ayından 2019 yılı Mart ayına (Mart dâhil) kadar durduruldu.

Karara göre Kasım 2018 ayında İller Bankası tarafından yapılmış olan kesintiler (SGK borçları hariç) belediyelere 10 iş günü içinde iade edilecektir.

Belediyelerin SGK’ya olan borçları ise geçmiş dönem borcu olan belediyeler için % 40, diğer belediyeler için ise %25 oranından kesilmeye devam edilecektir.

Türkiye Belediyeler Birliğinin girişimi ve Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile alınan kararın bütün belediyelere hayırlar getirmesini dileriz.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181123.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181123.htm

TBB Yazısı
Cumhurbaşkanlığı Kararı