Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 21 Haziran 2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190621-1.htm