Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 2018 Yılı için Yeniden Değerleme Oranı

2018 Yılı için Yeniden Değerleme Oranı

Vergi ve harç tarifelerinin tespitinde uygulanacak yeniden değerleme oranının 2018 yılı için % 23,73 olarak tespit edilmesine ilişkin 503 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30 Kasım 2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181130-4.htm