Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » EĞİTİMLER » YÜKSEK LİSANS PROGRAMI » Yüksek Lisans Programı Başvuruları Açıklandı…

Yüksek Lisans Programı Başvuruları Açıklandı…

lisans-foto_500x335

Birliğimiz ile Karadeniz Teknik Üniversitesi arasında yapılan işbirliği ile 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Programı kapsamında “Kamu Yönetimi” ve “İşletme” dallarında yapılacak yüksek lisans eğitim programına Birliğimiz kontenjanından başvuranların başvuruları kabul edilmiştir.
Kesin kayıtlar 8 – 12 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Kayıt için istenilen belgeler Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yazı İşleri Müdürlüğünde kontrol ettirilip, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kesin kayıtlar yaptırılabilecektir.
Yüksek lisans programı kesin kayıt yaptırmaya hak kazananların hazırlamaları gereken belgeler şunlardır:
1. İnteraktif lisansüstü başvuru sonuç sayfası çıktısı (iki adet biri fotoğraf yapıştırılmış) (DKBB Kontenjanından yararlananlar muaf tutulmuştur)
2.Yüksek lisans programına başvuranlar için “Lisans Diploması ve Transkripti” (Aslı ile birlikte fotokopisi 1 adet Enstitü kontrol edecek ), Alan dışı kazanan adaylar 2 adet Transkript vereceklerdir
3.Nüfus cüzdanı fotokopisi
4.Askerlik durum belgesi (güncel olacaktır)
5.Yönetmeliklere uygun 2 adet 4,5×6 cm’lik vesikalık fotoğraf ( Son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir.)
6.Yurt dışındaki Üniversitelerden alınan diplomanın denklik belgesi ve transkriptin Türkçe çevirisi olması zorunludur.
7.İlgili belgelerin aslı (kontrol için) ve onaylı suretleri ile birlikte getirilmeli.

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği 2019 – 2020