Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu Genelgesi

Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu Genelgesi

Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu konusundaki 2019/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190706-11.pdf