Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik, 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190706-8.htm