Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10/07/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bu Kanun ile;
2644 sayılı Tapu Kanunu,
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
3194 sayılı İmar Kanunu,
4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,
5393 sayılı Belediye Kanunu,
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu,
6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun,
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun‘larda değişiklik yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190710-1.htm

degisiklik-tablosu