Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 20 Aralık 2018 tarihli ve 30631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181221.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181221.htm