+90 462 223 85 82

BİZİ ARAYIN

+90 462 223 81 05

BİZİ ARAYIN

birlik@dkbb.gov.tr

BİZE YAZIN

DİĞER SAYFALAR

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

+90 462 223 85 82

+90 530 407 45 73

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

geri

7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 19/07/2019 tarihli ve 30836 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Kanun ile;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu,
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu,
3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun,
4458 sayılı Gümrük Kanunu,
5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun,
5411 sayılı Bankacılık Kanunu,
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,
5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu,
6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu,
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu,
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,
6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
‘larda değişiklik yapılmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190719M1-1.htm