Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 85,28 TL olarak tespitine ilişkin karar, 27 Aralık 2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231.htm