Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » On Birinci Kalkınma Planının Onaylandığına İlişkin Karar

On Birinci Kalkınma Planının Onaylandığına İlişkin Karar

30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.07.2019 tarihli 105’inci Birleşiminde onaylanan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), 23/07/2019 tarihli ve 30840 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190723M1-1.htm