Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Enerji Verimliliği Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları

Enerji Verimliliği Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine Göre 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2019/1), 28 Aralık 2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231.htm