Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 29 Aralık 2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231.htm