Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları

Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları

2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarının yeniden değerleme oranı (% 23,73) kadar artırılacağına ilişkin Tebliğ, 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231.htm