Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 508), 03 Ağustos 2019 tarihli ve 30851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190803-10.htm