Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri no:75)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri no:75)

2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyetleri bedellerine ilişkin cetvel, 29 Ağustos 2019 tarihli ve 30873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190829-3.htm

Ekleri İçin Tıklayınız