Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Belediye Gelirleri Kanunun Genel Tebliği

Belediye Gelirleri Kanunun Genel Tebliği

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:51)31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231M3-6.htm