Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:74),31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231M3-9.htm