Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » Genel » Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62)

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62)

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar), 26 Ocak 2019 tarihli ve 30667 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190126-4.htm