Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere İlave Yapılması Hakkında Karar

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere İlave Yapılması Hakkında Karar

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere İlave Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1628) 05 Ekim 2019 Tarihli ve 30909 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191005-6.pdf