Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 16 Mart 2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190316-7.htm