Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1), 4 Nisan 2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190404-4.htm