Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği, 6 Nisan 2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190406-1.htm