Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » DUYURULAR » Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

headline

22/10/2016 tarihli ve 29865 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi ile Genel Yönetmeliğin 8 inci ve 3 üncü maddesi ile Genel Yönetmeliğin 12 nci maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Dolayısıyla, yerel yönetimler personeline ilişkin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının değişiklikler dikkate alınmak suretiyle sonuçlandırılması gerekmektedir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Yazısı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Yazısı_001