Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (No:49), 7 Kasım 2019 tarihli ve 30941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191107-9.pdf