Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/10/2019 Tarihli ve 2019/308 Sayılı Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18/10/2019 Tarihli ve 2019/308 Sayılı Kararı

Bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım/program/uygulamaları kullanmalarının hukuka aykırı olduğu ve suç duyurusunda bulunulacağı, veri sorumluları hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 18 inci maddesi hükmü çerçevesinde idari işlem tesis edileceğini içeren Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı, 21 Kasım 2019 tarihli ve 30955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191121-7.htm