Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Define arama projelerinin, Yönetmelik eki Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesine (Ek-2 Listesi) dâhil edildiğine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Kasım 2019 tarihli ve 30962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191128-1.htm