Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » MEVZUAT DUYURULARI » Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği, 29 Kasım 2019 Tarihli ve 30963 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191129-6.htm