Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » HABERLER » Zabıta Birimlerine 8 – 9 Eylül’de Eğitim…

Zabıta Birimlerine 8 – 9 Eylül’de Eğitim…

DKBB- LOGO

Birliğimiz; 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun Birliğimize yüklediği ve Birlik Tüzüğümüzde yer alan “Üye belediyelere, diğer belediyelere ve mahalli idare birlikleri ile diğer kuruluşlara yönelik olarak eğitim çalışmalarını gerçekleştirmek.” maddesinin gereği olarak belediyelerimizin zabıta birimlerine yönelik eğitim semineri planlamıştır.

Eğitim seminerimiz, 8 – 9 Eylül 2011 tarihlerinde (Perşembe ve Cuma günleri) 09.30 – 17.00 saatleri arasında Trabzon Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonunda ücretsiz olarak yapılacaktır.

Seminerimizde; “Zabıta Mevzuatı, Kabahatler Kanunu ve Uygulamaları”, konusunda eğitim verilecektir.
Seminere Eğitimci – Konuşmacı olarak, İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Sayın Recep DEMİR katılacaktır.
Seminere günübirlik gelme imkanı olmayan üye belediyelerimiz personeli için, Trabzon’daki kamu kurumlarının misafirhanelerinden, 8 Eylül Perşembe günü akşamı konaklama konusunda yardımcı olunacaktır. Sınırlı sayıda yer olduğundan konaklama talebi olanların görevlendirme yazılarını Birliğimize biran önce göndermeleri gerekmektedir.