Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » HABERLER » Genel Aydınlatma Tesisatları Bağlantı Anlaşması Yapılması…

Genel Aydınlatma Tesisatları Bağlantı Anlaşması Yapılması…

ÇORUH Elektrik Dağıtım A.Ş. Trabzon İl Müdürlüğü 22.11.2011 tarih ve 2011/952 sayılı yazıyı belediyelerimize göndermiştir. Yazıda , “Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının Aydınlatma Bedellerinin Dağıtım Şirketlerine Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesi”ne atıfta bulunarak, ilgili genelgenin 4. Maddesinde “Dağıtım Şirketleri 31.12.2011 tarihine kadar tüketim bedelleri Müsteşarlıkça ödenen genel aydınlatma tesis ve teçhizatına ilişkin ilgili belediye veya il özel idaresi ile bağlantı anlaşması yapmakla yükümlüdür. İlgili belediye veya il özel idaresi ile bağlantı anlaşması olmayan tesis ve teçhizata ait faturalara ilişkin 31.12.2011 tarihinden sonra Müsteşarlıkça herhangi bir ödeme yapılmaz.” denildiği belirtilmektedir.

Yine aynı yazının son bölümünde yapılan açıklamaların ardından aydınlatma faturalarının 31.12.2011 tarihinden sonra Hazine Müsteşarlığı’nca ödenmesi için sözleşme yapılmasıyla ilgili olarak yetkili kılınan bir personelin İl Müdürlüğüne 9 Kasım 2011’e kadar müracaat etmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Birliğimiz ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında sürdürülen işbirliği çerçevesinde bahsi geçen konu hakkında çeşitli görüşmeler ve girişimler yapılmıştır. Yukarıda bahsedilen ÇEDAŞ yazısının belediyelerimize intikalinden sonra TBB Hukuk İşleri Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede, konu hakkında ilerleyen günlerde – muhtemelen önümüzdeki hafta- bir toplantı yapılacağı ve konunun görüşüleceği ifade edilmiş, bu toplantı sonuçlanıncaya kadar belediyelerimizin herhangi bir sözleşme imzalamamaları tavsiye edilmiştir.