Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » HABERLER » HİBE PROJEMİZİN KAPANIŞ TOPLANTISI 10 OCAK’TA

HİBE PROJEMİZİN KAPANIŞ TOPLANTISI 10 OCAK’TA

Birliğimizce yürütülen ve DOKA tarafından desteklenen projemizin kapanış toplantısı 10 Ocak 2012 Salı günü saat 14.00’da Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde yapılacaktır.

Doğu Karadeniz’deki Hibe Projelerinin Bölgesel Etki Analizi projemiz, DOKA Bölgesinde (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırmak üzere bölgesel düzeyde ulusal/uluslar arası hibe programlarının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla, Bölgede belediyelerce yürütülen hibe projeleriyle ilgili veri tabanı oluşturmak, Bölge belediyelerinin hibe projelerine yönelik farkındalığını arttırmak, Hibe programı yayınlanan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara, tespit edilen ihtiyaç alanlarıyla ilgili kaynak oluşturarak gelecekte yayınlanacak hibe programlarının bölge ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmasına katkıda bulunmak, Bölge belediyelerinin faaliyet alanı içerisinde olan ve yatırım gerektiren sosyal, çevresel ve ekonomik ihtiyaç alanlarını belirlemek, Belediyelerin proje yazım ve yürütme konularındaki kurumsal ihtiyaç ve eksikliklerini tespit ederek, DKBB’nin belediyelere vereceği destek alanlarını belirlemeye çalışan bir projedir.

Projenin hayata geçirilmesi amacıyla, öncelikle ihale süreci tamamlanmış ve yüklenici firma araştırma ile çalışmalara başlanmıştır. Araştırma projesi çerçevesinde, bölgede bulunan 231 Belediye ile Kantitatif Araştırma Yöntemi kullanılarak anket çalışması yapılmış ve bu çalışma neticesinde şimdiye kadar hibe projesi kapsamında hibe almış olan 60 belediye tespit edilmiştir. Ardından hibe aldığı tespit edilen bu belediyelere ait 127 hibe projesi, Kalitatif Araştırma Yöntemi olan Derinlemesine Görüşme Tekniği kullanılarak ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir.
Çalışmaları tamamlanmış olan projenin, raporu kitap haline getirilmiş ve bölge belediyelerine dağıtılmaya başlanmıştır. Ortaya çıkan bulgular sayesinde bölgede bulunan belediyelerin hibe projeleri ile ilgili geçmişlerine ilişkin bir veri tabanı oluşmuş, proje yazım ve yürütme konusundaki kurumsal eksiklikler daha net bir tablo ile tespit edilmiştir.