Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » HABERLER » Hibe Programları Etki Analizi Projesi Kapanış Toplantısı

Hibe Programları Etki Analizi Projesi Kapanış Toplantısı

r_3

“Doğu Karadeniz’deki Hibe Projelerinin Bölgesel Etki Analizi” projesinin kapanış toplantısı Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde yapıldı.

r_3

Birliğimizce organize edilen toplantıya Birlik ve Trabzon Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Birlik Genel Sekreteri Mehmet Şentürk, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım, KTÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Aydın, çok sayıda belediye başkanı, kaymakamlar, çeşitli kurum ve kuruluşların yönetici ve temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Birlik Genel Sekreterimiz Mehmet Şentürk “20. yüzyılın son çeyreği ile birlikte dünyanın yeniden yapılanması ile ilgili tartışmalar artmış, sosyal, ekonomik, politik alanlarda gözlemlenmeye başlanan değişimler giderek hızlanmıştır.

Küreselleşme ve sürdürülebilirlik tartışmaları da bu hızlı değişimlerin başında gelmektedir. Küreselleşme ile birlikte politik, ekonomik, yönetim alanlarında, birçok değişiklik ve yenilikle karşı karşıya kalınmıştır. Yerel yönetimlerle ilgili olarak bahsi geçen bu değişim sürecine baktığımızda, yerel yönetimlerin organizasyon yapılarında, görevlerinde, finansman yapılarında birçok değişim ve yeniliklerle karşılaşmaktayız. Bu değişim ve gelişmelerden en fazla derecede payını alan kurumların başında da belediyeler gelmektedir. Öncelikle belediyelerin klasik anlamda bildiğimiz altyapı, temizlik, ulaşım v.b. gibi görevlerinin ötesinde yeni görevleri de oluşmaktadır. Sosyal hizmetler, ulusal ve uluslararası kültürel faaliyetler, turizm gibi faaliyetler bunlardan sadece bazılarıdır. Bir diğer önemli gelişme ise belediyelerin finansman yapılarının değişmesi ile ilgilidir. Belediyeler sadece merkezi otoriteden gelen bütçe ve yerel kaynaklardan toplanan vergiler gibi kaynakların yanı sıra, ulusal ve uluslararası hibe programlarından gelen hibelere ve proje yardımlarına da doğrudan sahip olabilmektedirler. Küreselleşmenin getirdiği en önemli olgulardan birisi de belediyelerin bu hibe ve proje antlaşmalarını ilgili kurumlarla merkezi otoritenin aracılığı olmadan, doğrudan yapabilmeleridir. Bu olgunun çok önemli bir etkisi olarak son yıllarda yerel yönetimlerin bu konuda bir yarışma haline girmiş olduklarını görüyoruz. Bir yerel yönetim de aynen özel bir işletme gibi ne kadar çok proje üretebilir, ne kadar ulusal, uluslararası hibe alabilirse o oranda merkeze olan finansal bağımlılığı azalmakta ve kendinden daha fazla söz ettirebilmektedir. Bu sürece ayak uyduramayan belediyeler ise finansal açıdan sıkıntılı durumlara düşmekte, merkezi yönetim kaynaklarına tam anlamıyla bağımlı kalmakta ve nihayet diğer belediyelerle kıyaslandığında geri kalmaktadırlar. Bu çalışmada amaçlanan, kısa adı DOKA olan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgesinde (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) yer alan belediyeler ile ilgili olarak şu ana kadar olan hibe kullanımları ile ilgili bir araştırma yaparak, mevcut durumu saptamak ve buna bağlı olarak bölgesel düzeyde ulusal, uluslararası hibe programlarının kullanımını yaygınlaştırmaktır. Çünkü bu durum, belediyelerimizin finansman açısından geleceklerini, çok yakından ilgilendirmektedir.” dedi.

o_kald__r__m_
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım ise yaptığı konuşmada Kalkınma Ajansı olarak bu güne kadar hibe verilerek desteklenen projeler arasında en çok Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği’nin projesinden heyecan duyduğunu belirterek, bu projenin konusu itibariyle bir ilk olduğunu ifade etti. Projenin hayata geçirilmesinden ve yürütülmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür eden Kaldırım, “Belediyelerimizin hibe başvuruları konusunda çok daha duyarlı olmaları gerekmektedir.” diye konuştu.

Birlik Başkanı ve Trabzon Belediye Başkanı Dr. Orhan F. Gümrükçüoğlu ise toplantıda yaptığı konuşmada Toplantının Kalkınma Bakanlığı’nın Genel Koordinasyonunda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından “2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı” çerçevesinde finanse edilen ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliğimiz tarafından yürütülen TR90/11/DFD/16 referans numaralı “Doğu Karadeniz’deki Hibe Programlarının Bölgesel Etki Analizi” projesi ve bu projenin sonucunda elde edilen rapor bulgularını aktarmak için düzenlendiğini belirterek, “Hazırlanmasında Vera Araştırma Şirketinin yoğun çaba harcadığı proje sonuçları, DOKA Bölgesinde (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırmak üzere bölgesel düzeyde ulusal, uluslararası hibe programlarının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kitap haline getirilerek belediyelerimizin istifadesine sunulmuştur. Bu proje raporunun amaçlarını; Bölgemizde belediyelerce yürütülen hibe projeleriyle ilgili veri tabanı oluşturmak, Hibe projelerine yönelik farkındalığı arttırmak, Hibe programı yayınlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar için, tespit edilen ihtiyaç alanları ile ilgili kaynak oluşturarak, gelecekte yayınlanacak hibe programlarının bölge ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmasına katkıda bulunmak, Bölgede, belediyelerin faaliyet alanı içinde olan yatırım gerektiren sosyal, çevresel ve ekonomik ihtiyaç alanlarını belirlemek, Belediyelerimizin proje yazım ve yürütme konularındaki kurumsal ihtiyaçlarını tespit etmek ve Birliğimizin bölgemizdeki belediyelere vereceği desteklerin kapsamını belirlemek; olarak sayabiliriz, dedi.

Konuşmasında Karadeniz Teknik Üniversitesinin bölgemiz için önemine değinen Başkan Gümrükçüoğlu, Sadece KTÜ değil başta tüm bölge belediyelerimiz olmak üzere, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odaları, sivil toplum örgütleri ile el ele vererek bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için çalışacaklarını ifade etti.
Gümrükçüoğlu ayrıca, tüm bölge belediyelerimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmaları halinde sorunlarını aşma konusunda başarılı olabileceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından “Doğu Karadeniz’deki Hibe Programlarının Bölgesel Etki Analizi Raporu” Birlik Genel Sekreteri Mehmet Şentürk tarafından sunuldu. Şentürk sunumda, “DOKA bölgesinde 231 belediyenin bulunduğunu, bu belediyelerin tamamı ile görüşmeler yapılarak, bu görüşmelerin sesli ve yazılı olarak kayıt altına alındı. Yapılan ön araştırmada bölgede yer alan 231 belediyeden 127 tanesinin her hangi bir hibeye başvuru yaptı. Bu belediyelerden 60 belediyenin 81 projesinin hibe aldı. Hibe başvurusu yapan her iki belediyeden biri hibe almaya hak kazandı. Belediyelerimiz hibe başvurularına daha fazla önem vermeleri gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.