Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » HABERLER » 2012 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantımız Yapıldı…

2012 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantımız Yapıldı…

Meclis_Top._25.04__5_

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 11. maddesi ve Birlik Tüzüğünün 13. maddesi gereğince, Birliğimiz 2012 Yılı Birinci Olağan Meclis Toplantısı 25.04.2012 Çarşamba günü saat 14:30’da Trabzon Belediyesi Çokamaçlı salonunda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Birlik Meclis Toplantısında, Birlik Başkanımız ve Trabzon Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU başkanlığında gündem maddelerini görüşerek karara bağlandı.

Toplantıda öncelikle gündemin ilk sırasında yer alan “Birlik Encümen Üyelerinin Seçimi” gerçekleştirildi. Yapılan Encümen Üyelikleri seçimi sonucunda; Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa CANLI, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik TÜRKMEN, Ardeşen Belediye Başkanı Mümtaz SİNAN, Eynesil Belediye Başkanı Çoşkun SOMUNCUOĞLU, Tonya Belediye Başkanı Ahmet KURT, Arsin Belediye Başkanı Dr.Erdem ŞEN ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Yalçın EMİRALİOĞLU Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine yeniden seçildi.

Daha sonra gündemin ikinci sırasında yer alan “2011 Yılı Kesin Hesabı” görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Buna göre Birliğimizin 2011 yılı toplam bütçe gideri 536.488,10.-TL ve toplam bütçe geliri 1.049.172,97.-TL olduğu görüldü.

Gündemin üçüncü sırasında bulunan “2011 Yılı Faaliyet Raporu”nun Genel Sekreter Mehmet ŞENTÜRK tarafından okunmasından sonra yapılan oylamada, faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
Faaliyet Raporuna Ulaşmak için Tıklayınız.
2011 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülüp karara bağlanmasından sonra “Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Fon İmkanlarından Yararlanmak Üzere Yetki Verilmesi” konusu görüşülerek karara bağlandı. Karar ile Birlik Genel Sekreterliği görevini yürüten Mehmet ŞENTÜRK’e, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından ve diğer kurum ve kuruluşlardan çağrısı yapılan programlara başvuru yapmak üzere proje hazırlanmasına; hazırlanan projelerin hibe almaya hak kazanması durumunda, projelerin Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği tarafından uygulanmasına ve bu projeler için Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği’ni temsil ve ilzama, sözleşme ve proje belgelerini imzalamaya yetki verildi.

Daha sonra, başta ülkemiz olmak üzere, Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti, KKTC, Moldova, Moğolistan, Makedonya, Irak, Lübnan, Kosova, Pakistan, Macaristan, Kazakistan gibi Avrasya coğrafyasındaki bir çok ülkedeki yerel yönetimlerle işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek, karşılıklı deneyim ve tecrübe paylaşımını artırmak, uluslar arası kongre, kardeş belediye çalışmaları, kardeş ülke günleri, sempozyum, panel, eğitim semineri, karşılıklı ziyaret, teknik ve insani yardım gibi bir çok çalışmanın yürütülmesinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile yapılacak işbirliğinin Birliğimiz ve üye belediyelerimiz açısından faydalı olacağı görüldüğünden “Türk Dünyası Belediyeler Birliği”ne üye olunmasına karar verildi.

Birliğe katılmalar ile Rize İli Merkez nüfusunun 100.000’i geçmesi nedeni ile ilgili maddede değişikliği içeren Tüzük Değişikliği maddesinin görüşülmesi neticesinde; Adacık, Atayurt, Yeşilyalı, Akşar, Tekke, Topçam, Aydındere, Bozat, Karabörk, Kovanlık ve Yavuzkemal Belediyesi olmak üzere 11 belediyenin üyeliğe kabulüne karar verilmiştir. Yeni üyeliklerle birlikte Birliğimiz üyesi belediye saysı 139’a yükselmiştir.

Dilek ve temennilerden sonra Birlik Meclis Toplantısı sona erdi.

Meclis_Top._25.04__1_

Meclis_Top._25.04__4_

Meclis_Top._25.04__5_

Meclis_Top._25.04__7_