+90 462 223 85 82

BİZİ ARAYIN

+90 462 223 81 05

BİZİ ARAYIN

birlik@dkbb.gov.tr

BİZE YAZIN

DİĞER SAYFALAR

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

+90 462 223 85 82

+90 530 407 45 73

Ekonomi Reformları Eylem Planı Açıklandı

geri

Ekonomi Reformları Eylem Planı (Reform Takvimi) T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı web sayfasında paylaşıldı.

Eylem Planıyla; harcama disiplininin sağlanması, kamu borç yönetiminin güçlendirilmesi, vergisel düzenlemelerin sadeleştirilmesi, kamu alım ihalelerinde reform yapılması, gıda kaybı ve israfın azaltılması, sanayide yeşil dönüşümün desteklenmesi gibi başlıklarda uygulanacak eylemler ortaya konulmuştur. Bu başlıklarda belediyelerimizi ilgilendiren/ilgilendirebilecek eylemler aşağıda sıralanmıştır.

Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak, mali disiplinin güçlendirilmesi,

Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamının (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilmesi,

Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilmesi,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması, yönetim verimliliği ve etkinliği dikkate alınarak daha da güçlendirilmesi,

Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesinin sağlanması,

Hazinenin kullanımı dışında kalan kurumların hesabının, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılması ve nakit yönetimi verimliliğinin artırılması,

Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesinin sağlanması,

Dijital Vergi Denetimi sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dâhil olmak üzere inceleme sürelerinin kısaltılması,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki istisnaların önemli ölçüde azaltılması ile muhafaza edilen istisnaların düzenli olarak izlenmesi ve denetlenmesi,

Kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek üzere, Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılması,

Sertifikasyon (ehliyet) sistemi kurularak, kamu ihalelerine katılacak firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterlerin kamuoyu ile paylaşılması,

Kamu alımlarında yerli ürün kullanımını teşvik etmek üzere Sanayileşme İcra Komitesi altında Merkezi İzleme Sistemi kurulması,

Kamu alımlarında yerli malı kullanımının artırılması için şartname havuzları oluşturulması,

Zorunlu haller dışında DMO üzerinden yapılacak alımlarda yerli ürün şartı getirilmesi,

Tarlada ve hallerde kalan ürünlerin Dijital Tarım Pazarı (DİTAP)’ına açılacak özel bölümde alıcılarla buluşturulması,

Gıda israfının önüne geçmek amacıyla Gıda Bankacılığı Sisteminin cazip hale getirilerek yaygınlaştırılması,

İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerini de düşürecek olan Hal Yasası Teklifinin TBMM’ye sunulması,

Çevreye duyarlı (sürdürülebilir) ve akıllı taşımacılık altyapısı geliştirilmesi,

Toplu taşıma filolarında ve hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanılmasının teşvik edilmesi.
https://www.hmb.gov.tr/haberler/ekonomi-reform-takvimi
belediyelerimizi-ilgilendiren-eylemler