+90 462 223 85 82

BİZİ ARAYIN

+90 462 223 81 05

BİZİ ARAYIN

birlik@dkbb.gov.tr

BİZE YAZIN

DİĞER SAYFALAR

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

+90 462 223 85 82

+90 530 407 45 73

7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

geri

7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Kanun ile;

442 sayılı Köy Kanunu,
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun,
1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun,
6831 sayılı Orman Kanunu,
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun,
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu,
3194 sayılı İmar Kanunu,
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun,
4458 sayılı Gümrük Kanunu,
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun,
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
5941 sayılı Çek Kanunu,
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu,
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
640 sayılı Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
‘lerde değişiklik yapılmıştır.

Resmi Gazete