Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » HABERLER » “Doğu Karadeniz Kültür Envanteri” Paneli Yapıldı.

“Doğu Karadeniz Kültür Envanteri” Paneli Yapıldı.

DSC_0130_1

Birlik Meclisimizce kabul edilen “2013 Yılı Çalışma Programı” çerçevesinde, 5 Nisan 2013 Cuma günü Trabzon Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda Birliğimiz ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü işbirliğinde “Doğu Karadeniz Kültür Envanteri” konulu bir panel düzenlenmiştir.

DSC_0130_1

Panel açılış konuşmalarını, Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ, Belediyeler Birliği ile Doğu Karadeniz Kültür Envanteri konulu panelin iyi sonuçlar doğuracağını belirtti. Bu konu üzerinde 20 yıllık bir çalışması olduğunu sözlerine ekledi.

Birlik Genel Sekreteri Mehmet ŞENTÜRK, yaptığı açılış konuşmasında, Birlik olarak bölge belediyelerimizin kurumsal kapasitelerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. 2011 yılında yapılan Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Fotoğraf Yarışmasının 2. nin bu sene yapılacağını, kültürel olarak yapılan çalışmalarda Üniversitemizle beraber olacaklarını sözlerine ekledi.

DSC_0139

Panel yöneticisi olarak KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ’ün; panelist olarak Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hande BİRKALAN GEDİK, KTÜ’den Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ, Avrasya Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN ve Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim KARPUZ katıldı.

Panelistler sırasıyla, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hande BİRKALAN GEDİK, Kültür Envanterlerinin saklanması, bellek hakkında geniş olarak bilgilendirme yaptı. Ardından, Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim KARPUZ; Doğu Karadeniz Bölgesinde Halk Mimarisi ve Etnografik Eserlerin Envanterlenmesi konusunda bilgilendirmede bulundu. Karadeniz Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ, Doğu Karadeniz Kültür Envanteri Projesinden haberdar etti Ve projenin amacının, “Doğu Karadeniz Havzasının yazılı, sözlü, görsel ve kültürel peyzaj, maddi kültür varlıklarının tespiti, derlenmesi, tahlili, tescili, bilimsel olarak incelenmesi ve yayınlanması. Son olarak da çağdaş müzecilik şartlarına uygun olarak bağlamı içerisinde bu kültürel varlıkların sergilenmesidir” dedi. Son olarak sözlerini, “Yeni müzecilik yaklaşımını yeniden düşünerek “gündelik olana” olduğu kadar tarihsel olana da vurgu yaparak hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak, burada “tarihsel” olan ile 19. yüzyıl paradigmasında karşımıza çıkan “dondurulmuş” tarih fikrini kastetmiyorum. Burada yaşayan tarih fikrini kastediyorum. Devingen bir tarih anlayışı içerisinde hareket ederek, sanatçının, kullanıcının, sergileyenin niyetlerini ön plana çıkararak bir müze hazırlanması gerektiğine inanıyorum” diyerek bağladı. Son panelist olarak, Avrasya Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN, “Geleneksel Sanatlar ve Halk Teknolojilerinin Değerlendirilmesi” konusunda bilgilendirmede bulundu. Sayın Sümerkan, “Gelenekler; bir toplumda ya da toplulukta, uzun yıllar boyunca doğru ve yararlı olarak bilinen, bu sebeple de saygın tutulup sürdürülmeye çalışılan alışkanlıklar, töreler ya da bilgilerdir” dedi.

Panel sonunda, tüm panelistlere Birlik Genel Sekreteri tarafından Teşekkür Belgesi takdim edildi.