Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » HABERLER » DOKA Hibe Başvurumuz Kabul Edildi…

DOKA Hibe Başvurumuz Kabul Edildi…

Birliğimizce 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına, TR90/13/DFD/152 referans numaralı “Yayla Kültürü ve Yayla Turizmi” isimli proje başvurumuz kabul edildi.
Projemizin kabul edildiği, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 10.06.2013 tarih ve 29053270-645.00-436 sayılı yazısı ile Kurumumuza tebliğ edildi. Ayrıca DOKA nın internet sitesinden de ( http://yeni.doka.org.tr/Duyurular.aspx?did=30) 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kazanan diğer başvuru sahiplerine ulaşabilirsiniz. Projemizin toplam bütçesi 22.523,00.-TL olup proje uygulama süresi 3 ay dır.