+90 462 223 85 82

BİZİ ARAYIN

+90 462 223 81 05

BİZİ ARAYIN

birlik@dkbb.gov.tr

BİZE YAZIN

DİĞER SAYFALAR

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

+90 462 223 85 82

+90 530 407 45 73

PCM ve SOGEP Proje Eğitimi Trabzon’da Yapıldı.

geri

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği tarafından, bölge belediye çalışanlarına Trabzon Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Selçuk Erbaş tarafından, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi 3. Nolu Toplantı Salonunda “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” ve “SOGEP Proje Uygulama Eğitimi” 9 Şubat 2022 tarihinde düzenlendi.

Programda, bir fikrin projeye dönüşmesi için gerekli analiz ve planlama aşamaları hakkında detaylı sunumlar yapılırken, uygulama aşamasında gerçekleştirilmesi düşünülen proje fikirleri üzerinden çalışma yürütüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) proje çağrısı açılmış olup 25 Şubat 2022 Cuma gününe kadar ön başvuru yapılabilecektir.

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

SOGEP kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yöntemiyle Doğu Kalkınma Ajansı öncülüğünde geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi metotlar içermesi, program öncelikleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi, ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirici nitelikte ve sosyal etki düzeyi yüksek nitelikte olması önem arz etmektedir.

Katılımcılar tarafından son derece dikkatle takip edilen eğitimin faydalı neticelendiği görüşü katılımcılar tarafından beyan edildi.