+90 462 223 85 82

BİZİ ARAYIN

+90 462 223 81 05

BİZİ ARAYIN

birlik@dkbb.gov.tr

BİZE YAZIN

DİĞER SAYFALAR

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

+90 462 223 85 82

+90 530 407 45 73

Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

geri

7410 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15.06.2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bu Kanun ile aşağıdaki Kanunlarda düzenlemeler yapılmıştır.

· 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun

· 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu

· 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

· 2872 sayılı Çevre Kanunu

· 3194 sayılı İmar Kanunu

· 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun

· 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

· 5488 sayılı Tarım Kanunu

· 5543 sayılı İskân Kanunu

· 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanun

· 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

· 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

· 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Resmi Gazete