Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » HABERLER » Birlik Meclis Toplantımız 30 Mayıs Cuma Günü Yapılacak.

Birlik Meclis Toplantımız 30 Mayıs Cuma Günü Yapılacak.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 10. maddesi gereğince, Trabzon Valiliğinin 21.05.2014 tarih ve 4828 sayılı yazısı ile Birliğimizin 30 Mart 2009 mahalli idareler genel seçimleri sonrası ilk meclis toplantısının aşağıdaki gündemle, 30 Mayıs 2014 Cuma günü Akçaabat Erol Günaydın Kültür Merkezi Konferans Salonunda saat 14.00’da yapılması, çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve saatte 02.06.2014 Pazartesi günü yapılması uygun görülmüştür.

GÜNDEM :

1- Açılış ve Yoklama.
2- Geçici Başkanlık Divanının Oluşumu.
3- Birlik Başkanlık Divanı ve Encümen Üyelerinin Seçimi.
4- Seçilen Başkanlık Divanının Davet Edilmesi.
5- 2013 yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
6- 2013 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi.
7- Üyelik Başvurularının, Üyelikten Ayrılma ve Tüzük Değişikliğinin Görüşülmesi.
8- Norm Kadro İlke ve Standartlarına Göre Memur ve İşçi Kadrolarının Belirlenmesi.
9- Birlik Teşkilat Şemasının belirlenmesi.
10- Dilek ve Temenniler.