+90 462 223 85 82

BİZİ ARAYIN

+90 462 223 81 05

BİZİ ARAYIN

birlik@dkbb.gov.tr

BİZE YAZIN

DİĞER SAYFALAR

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

+90 462 223 85 82

+90 530 407 45 73

Üniversite-Yerel Yönetimler Buluşması

geri

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) arasında imzalanan protokol kapsamında ilk toplantı, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI ev sahipliğinde, DKBB Genel Sekreteri Mehmet Şentürk, Trabzon’daki Belediye Başkanları ve KTÜ akademisyenlerinin katılımıyla “Sosyal Bilimler alanında KTÜ ve Belediyeler arasında iş birliği mekanizmaları oluşturmak” konulu bir toplantı gerçekleştirildi.
Rektörlük Senato Salonu’nda yapılan toplantıda;
Belediyeler ve üniversite arasında sürekli iletişimi ve bağlantıyı sağlayacak bir ekip ya da birim oluşturulması,
Belediyenin değişik birimleri için her yıl için belirli sayıda lisans öğrencisine özel olarak tahsis edilmiş staj kontenjanı ile lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik ders içi paylaşımı hususunda ikili iş birliklerinin yapılması,
Lisans ve lisansüstü düzeyde tez çalışmalarının ve öğrenci projelerinin belediyelerin ihtiyaç duyduğu konularda yapılmasına olanak sağlanması noktasında belediyelerin, öğrencilerin bu konulara yönlendirilmesi için ödül ve maddi destek gibi teşvik edici mekanizmaları geliştirmesi,
Belediye çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılmasına ve iklim değişikliği, göç, çevresel atıklar gibi sorunlarla mücadelede yönetsel kapasiteyi geliştirmeye yönelik çeşitli eğitim ve seminerler düzenlenmesi konusunda iş birliklerinin oluşturulması,
Öğrencilerin ya da akademisyenlerin saha çalışmalarında gerekli verilere ulaşması noktasında ilgili belediyeler tarafından gerekli desteğin sağlanması,
Akademisyenler ve belediyeler arasında akademik çalışmalar ve projeler konusunda karşılıklı iş birliği ve diyaloğun geliştirilmesi,
Uygulayıcı ve akademisyenleri bir araya getiren Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) ve Kentleşme Forumu (KENTFOR) gibi gelenekselleşmiş kamu yönetimi toplantılarının Trabzon’da düzenlenmesi konusunda iş birliği yapılmasına ve akademisyenlerden belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi ya da çeşitli sorunların çözümü hakkındaki fikir ve önerilerin alınması ana başlıkları görüşülerek geliştirilebilecek somut çalışmalar noktasında istişarede bulunuldu.