+90 462 223 85 82

BİZİ ARAYIN

+90 462 223 81 05

BİZİ ARAYIN

birlik@dkbb.gov.tr

BİZE YAZIN

DİĞER SAYFALAR

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

+90 462 223 85 82

+90 530 407 45 73

Makam ve Görev Tazminatı Ödemelerine İlişkin Genelge

geri

7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinin uygulanmasına açıklık getiren 2023/1 sayılı Genelge, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelgeye göre, emekli olan belediye başkanlarının makam ve görev tazminatı alabilmeleri için dilekçelerini ilgisine göre aşağıda yer alan kurumlara vermeleri gerekmektedir.

Belediye başkanlarımız talep dilekçelerinin ekinde;

· Belediye başkanlığı yaptıkları süreler,

· Belediye başkanlığına seçimle geldikleri,

· Belediye başkanlığı türü (büyükşehir, il, ilçe, belde vb.)

hususlarını içeren ve kaymakamlık veya valilikler tarafından onaylı belediye başkanlığı yaptıklarını gösterir belgeyi,

· Ayrıca belediye başkanlığı görevinde geçen süresi iki yılın altında olan ve bu süreyi makam tazminatına tabi diğer görevlerde geçirilen süreler ile tamamlayanların söz konusu süreleri gösteren ilgili birimlerden alacakları onaylı belgeyi de ibraz etmeleri gerekmektedir.

Önemli bir diğer husus da yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dâhil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın (örn belediye meclis üyeliği) görev alanlara, bu görevleri devam ettiği sürece temsil veya görev tazminatları ödenmeyecektir.

Emekli olup halen görevde bulunan belediye başkanları makam tazminatı alabilecek ancak kendilerine temsil veya görev tazminatı ödenmeyecektir. Belediye başkanlığı görevi sona erdikten sonra kendilerine makam tazminatıyla birlikte temsil veya görev tazminatı ödenecektir.

Sigortalı veya hak sahiplerinin temsil veya görev tazminatı ödemesi yapılmadan önce yukarıda belirtilen yerlerde görev yapıp yapmadıklarına dair Genelgeye ekli taahhütnameyi (EK-1) doldurarak SGK’ya beyanda bulunmaları gerekmektedir.

En geç bir ay içerisinde beyanda bulunulmadığı takdirde tazminat ödemeleri kesilecektir.

Daha sonraki bir tarihte kamu kesiminde görev alınması halinde de, bir aylık süre içerisinde söz konusu taahhütname ile durumun SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir.

7417 Sayılı Kanun

Genelge İçin Tıklayınız

Dosyalar:
Ek-1 Belediye Başkanları İçin Temsil Görev Beyanı
Ek- 2 Makam Görev Tazminatı ÖRNEK Talep Dilekçesi
Genelgenin İlgili Düzenlemeleri