+90 462 223 85 82

BİZİ ARAYIN

+90 462 223 81 05

BİZİ ARAYIN

birlik@dkbb.gov.tr

BİZE YAZIN

DİĞER SAYFALAR

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

+90 462 223 85 82

+90 530 407 45 73

Gümüşhane’de Eğitim Semineri Yapıldı.

geri

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği tarafından Gümüşhane Belediyesi Toplantı Salonunda 31 Ağustos 2023 tarihinde eğitim semineri yapıldı. Eğitim seminerinde Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Halil Memiş, “Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, hakları, haklarında uygulanan yasaklar’, ‘Kamu yönetiminde etik davranışlar’ ve ‘İnsan kaynakları” konularında memurlara sunum yaptı.

“Memurlar, Görevini Zamanında ve Eksiksiz Yapmalı”
Sunumunun başında memurların görev ve sorumluklarından bahseden Memiş, şöyle konuştu: “Başarılı kurumlar, güçlü kültüre sahip kurumlardır. Kurum kültürü oluşturmadan başarıyı yakalama şansı yoktur. Memurlukta, sadakat, tarafsızlık ve devlete bağlılık, davranış ve işbirliği esastır. Memurlar; resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi ilkesine uymalıdırlar. Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sına ve kanunlarına bağlı kalarak sadakatle uygulamak zorundadır. Devlet memurları siyasi partiye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararına veya zararına hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirken, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar”
“Amirler, Konusu Suç Teşkil Eden Emir Veremezler”
Amirlerin yürürlükteki kanunlara aykırı bir şekilde memurlara emir ve talimat veremeyeceğine vurgu yapan Memiş, “Amirler, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amir kanunlara aykırı şekilde memurlara emir veremez, menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır diye konuştu.
Memurların Haklarını Anlattı
Memiş, memurların haklarıyla ilgili şunları dile getirdi: “Memurlar; kanunları ve diğer mevzuatları kendileri hakkında aynen uygulanmasını isteme hakkına sahiptir. Kanunlarda yazılı haller dışında memurların memurluğuna son verilemez. Memurların güvenlik, emeklilik, çekilme, müracaat, şikâyet ve dava açma, sendika kurma, izin kullanma hakları vardır. Memurların kovuşturma ve yargılama, isnat ve iftiralara karşı koruma hakları vardır.”
Memurlara Uygulanan Yasaklar
Memurlara uygulanan yasaklardan bahseden Memiş şunları aktardı: “Memurlar toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasağı, grev yasağı, ticaret ve kazanç getirici diğer faaliyetlerde bulunma yasağı, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı ve gizli bilgilileri açıklama yasağına uymak zorundadır.”
Sunumunun son bölümünde kamu yönetiminde etik ilkesinden bahseden Memiş, bu konuyla ilgili yaşanan eksikliklere değinerek şöyle konuştu: “Günümüzde iş yaşamında yaşanan bazı eksiklikler vardır. Meselâ güvenli davranış eksikliği var. Sert olmadan kararlı olmak, güler yüzlü ve ciddi olmak, karşımızdakini kırmadan düşüncelerimizi dile getirmek konusunda eksikliklerimiz var. Geri bildirim almadan hoşlanmıyoruz. Problem yaşanan durumların sorumlusunu dışarıda arıyoruz.”