+90 462 223 85 82

BİZİ ARAYIN

+90 462 223 81 05

BİZİ ARAYIN

birlik@dkbb.gov.tr

BİZE YAZIN

DİĞER SAYFALAR

SİZİN İÇİN BURADAYIZ!

Bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

+90 462 223 85 82

+90 530 407 45 73

Tahsisi Mahiyetteki Gelir Kalemleri

geri

Bilindiği üzere; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanunun “Gelirler ve yönetilecek fonlar” başlıklı 19 ‘uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde; “Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için; tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir, belediyeler için tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay.” hükmü yer almakta olup, maddede tahsisi mahiyetteki gelir kalemlerinin neler olduğu belirtilmediğinden uygulamada gerek yerel yönetimler gerekse kalkınma ajansları tarafından tahsisi mahiyetteki gelir kalemlerinin tespiti noktasında ihtilaflar yaşandığı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren muhtelif zamanlarda mahalli idareler detaylı hesap planında bazı değişiklikler yapılmış, yeni hesap kodları açılmış ve bazı hesapların tahsisi mahiyette olup olmadığına dair idarelerce farklı belirlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda uygulamada yeknesaklığın sağlanması ve yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla teknik toplantılar yapılarak tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri belirlenmiştir.

Bu çerçevede 2024 yılı ve sonraki yılların hesaplamalarında esas alınması amacıyla belirlenen Tahsisi Mahiyetteki Gelir Kalemleri Listesi aşağıda yer almaktadır.
Tahsisli Mahiyetteki Gelir Kalemleri Listesi