Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » HABERLER » Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2015

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2015

raci bademli resmi

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından 2 yılda bir düzenlenen ‘Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması’nın bu yıl 7. si düzenlenecek. Doğrudan ya da dolaylı olarak kent ile ilgili mekânsal, sosyal, ekonomik konularda hazırlanarak uygulamaya konulmuş sorunların çözümünde başarılı olan plan ve projelerin tanıtımının amaçlandığı ‘Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması’na katılmak isteyenler için son gün 16 Ekim 2015 olarak açıklandı.
01.09.2003 tarihinde hayata veda eden Prof. Dr. Raci Bademli anısına ilk olarak 2003 yılında düzenlenen ve her 2 yılda bir tekrarlanan ‘Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması’ ile doğrudan ya da dolaylı olarak kent ile ilgili mekânsal, sosyal, ekonomik, vb. konularda hazırlanarak uygulamaya konulmuş, sorunların çözümünde başarılı olan plan ve projelerin tanıtımının yapılması, öneminin vurgulanması ve örnek uygulamaların ortaya çıkarılarak değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, yarışma ödüllendirme süreçleriyle de destekleniyor.
‘Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması’ ile uygulamaya konulmuş plan ve projelerden elde edilen sonuçların; yöntem, süreç, mevzuat, uygulama araçları, kaynak kullanımı, vb. konularda değerlendirilmesi yapılarak, ülke genelinde kent planlama, şehircilik ve kentsel yaşam deneyimine yeni bir bakış açısı kazandırılması ve ülke şehirciliğinde yani bir birikim oluşturulmasının da hedeflenildiği belirtilen ve Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Yarışma, plan ve proje hazırlayan/hazırlatan ve uygulamaya koyan merkezi ve yerel yönetimlere, özel sektöre, akademik kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına açık, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak düzenlenmektedir.” denildi.

Açıklamada ayrıca; “Valiliğimizde kent planlama/şehircilik konularında hazırlanmış ve uygulamaya konulmuş plan ve projelerinizle 16.10.2015 tarihine kadar TMMOB Şehir Plancıları Odası ‘Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü Yarışması’na katkı ve katılımlarınızı bekler, yarışma duyurusunun ilgili birimlerinize iletilerek yaygınlaştırılması hususunda gereğini arz ederim.” denildi.