Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » HABERLER » “Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesine Eğitim Desteği” başladı

“Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesine Eğitim Desteği” başladı

yerel

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından; 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları kapsamında düzenlenen eğitimler başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Valiliği ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlenen eğitimler, Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı, Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı ve – Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programında hedeflenen bileşenlere yönelik olup bu eğitimlere, Trabzon Kamu Kurumları ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği sınırları içerisinde yer alan belediye personeli katılmaktadır.

yerel

yerel2

09 Kasım – 29 Aralık 2015 tarihleri araında sürecek ve yaklaşık 350 personelin katılacağı eğitimlerin konuları arasında Teknoloji Yönetimi, Yenilik Yönetimi, İnternet Hukuku, Proje Hazırlama, Yeni Ürün Geliştirme, Fikri Mülkiyet Hakları, İş Planı Hazırlama, İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Risk Değerlendirme ve Girişimcilik yer almaktadır.

yerel3