Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği » HABERLER » Başkanlar Çalıştayı Rize’de yapıldı…

Başkanlar Çalıştayı Rize’de yapıldı…

cal3

Çevre yönetiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanacak Ulusal Strateji Belgesi için Türkiye genelinde yerel yönetimlerin görüşlerini almayı hedefleyen belediye başkanları düzeyinde ‘Bölgesel Belediye Başkanları Çalıştayı’ Rize’de gerçekleştirildi.
Türkiye’de Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi (ÇEKAP) C Bileşeni ‘Ulusal Strateji Belgesi’ oluşturma “Bölgesel Başkanlar Çalıştayı” Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği, Rize Belediyesi ve Rize Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde Rize Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

cal

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği üyesi Belediyelerin katılımı ile gerçekleşen çalıştaya Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, çevre il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Üç ayrı oturumdan oluşan Çalıştayın moderatörlüğünü “ÇEKAP” Projesinde Yerel Çevre Eylem Planlaması bileşeni sorumlusu M. Sinan Özden yaptı.

Çevre düzenlemesini konu alan çalıştay da, yerel yönetimlerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının neler yapması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunularak görüşler alındı. Belediyelerin çevre sorunları ile ilgili geçmişte yapılan anket sonuçları değerlendirildi.

cal2

Rize Belediyesi’nin “ÇEKAP” Projesi içeriğine uyumlu bir takım çalışmalarından bahseden Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Rize’de yapılan toplantıdan memnuniyet duyduğunu dile getirerek sözlerine şöyle devam etti;
Avrupa Birliği sürecinde çok önemli bir adım
Geçmişte İstatistik Akademik çalışmalarım noktasında Avrupa Birliği sürecinde İstatistik konu başlığındaki projelerde yer aldığım için özellikle Avrupa Birliği çerçevesindeki başlıklarda çevre konusu en sıkıntılı konulardan birisi olduğunu biliyorum. Türkiye’de çevre ile ilgili birçok şey konuşuluyor fakat sonuç alma noktasında çok fazla bir yol aldığımız söylenemez. Bugün itibari ile çevreyi artık daha çok önemseyen bir konuma gelmiş bulunmaktayız. Bu nedenle bu tür projelerin, çevre yönetimini, çevre bilincini ve yerel yöneticilerimizin çevreye yönelik sorunların çözümlenmesinde katkılar sağlayacağına inanıyorum. Öncelikle belediyelerimiz çevre master planlarını oluşturması gerekir dedi.

cal3

Birlik Genel Sekreterimiz Şentürk; “ÇEKAP Projesi kapsamında, Türkiye genelinde yapılacak çalışmalar ile AB Çevre Müktesebatının uyumlaştırılması ve uygulanmasının desteklenmesi hedeflenmektedir. Temel hedefler arasında; yerel düzeyde kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi yoluyla, AB mevzuatının uygulanmasının hızlandırılması yer almaktadır. Proje kapsamında başlatılmış öncelikli çalışmalardan bir tanesi yerel çevre planlaması üzerine Ulusal Strateji Belgesi oluşturma çalışmasıdır. Entegre çevresel planlama için rehberlik edecek strateji dokümanları ve kapasite geliştirme etkinlikleri yoluyla yerel yönetimlerin farkındalık, kapasite ve sahiplenmelerini artırmaktır. Ayrıca çevre stratejileri ve uygulama eylemleri için yerel yönetimlerin takip edecekleri bir çerçeve oluşturmak da diğer bir hedeftir” ifade etti.

cal4